نوشته‌هایی با برچسب "تغییر رنگ پوشه ها در ویندوز 7"

به سادگی رنگ پوشه ها را در ویندوز تغییر دهید! به سادگی رنگ پوشه ها را در ویندوز تغییر دهید!

سازماندهی پوشه ها در ویندوز کاری است که اغلب. کاربران با ا« مشکل دارند اما ترفندهایی بسیار ساده برای مدیریت و سازماندهی پوشه. ها در ویندوز وجود دارد. هرچند راههایی مثل دادن برچسب های خاص به نام پوشه ها یا. سازماندهی آنها بر اساس تاریخ و نوع میتواند راهکارهای مفیدی در این راه باشد، اما. راه بهتری برای تشخیص پوشه ها و مشخص کردن هویت آنها نیز وجود دارد. تابناک : پوشه ها در ویندوز برای سر و. سامان دادن به فایلها طراحی شده اند اما از آنجایی که خود آنها گاه به حدی زیاد. میشوند که کاربران در بین آنها گم میشوند، ابزارها و ترفند هایی برای تشخیص پوشه. ه

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه