نوشته‌هایی با برچسب "الگوی دوخت شلوار"

آموزش دوخت شلوار با الگوی مولر آموزش دوخت شلوار با الگوی مولر

الگوی جلو:. ابتدا خط کمر را رسم کرده. ایران مطلب : از خط کمر به اندازه ی قد شلوار پایین رفته و دم پا را رسم میکنیم. خط فاق:. یک چهارم دور باسن – 3 (حداکثر تا 27 سانت باشد . از سایز 34 تا 40 ) برای کودکان فقط یک چهارم دور باسن نیاز است. برای فاق کوتاه 5-6 سانت از قد فاق کم میشود. خط باسن: یک سوم بلندی یا قد فاق را به دست می آوریم و از خط فاق به طرف خط کمر بالا رفته اندازه زده و خط باسن را می کشیم. خط زانو: 48-53 سانت از خط کمر پایین رفته یا یک دوم کل قد + 3-5 سانت می باشد. اندازه بزرگی پیش: یک چهارم دور باسن +2 و بعد خط را به سمت بالا ادامه میده

الگوی دوخت شلوار حاملگی الگوی دوخت شلوار حاملگی

نحوه دوخت شلوار حاملگی. نحوه دوخت شلوار حاملگی:. الگوی شلوار را با توجه به اندازه‌های خانم باردار رسم کنید بدون ایجاد پنس یعنی در جلو و پشت پنس‌ها بسته نشود. الگوی اولیه شلوار در سایت موجود می باشد. قسمت‌ هاشور خورده را جدا کنید. از قسمت( (ـ) خط چین و …) کاربن شود. روی خط A-B دکمه دوخته با فواصل کم، روی خط C-D شلوار جا دکمه دوخته می‌شود. که در فواصل ماههای بارداری محل دکمه‌ها را تغییر دهید.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه