نوشته‌هایی با برچسب "آموزش دوخت لباس"

آموزش دوخت لباس دختربچه آموزش دوخت لباس دختربچه

اندازه هاى فرضى براى یک دختر بچه 5 ساله. قد بالاتنه جلو تا کمر = 29 سانتى متر. قد بالاتنه پشت = 27 سانتى متر. قد از سرشانه تا زانو = 63 سانتى متر. دور سینه = 63 سانتى متر. دور باسن = 66 سانتى متر. دور گردن = 26 سانتى متر. کارور جلو = 25 سانتى متر. کارور پشت = 24 سانتى متر. سرشانه = 8/5 سانتى متر. مربع مستطیلى به طول نیم اندازه دور سینه بعلاوه 5 سانتى متر و به عرض قد بالاتنه جلو رسم مى کنیم. عرض مستطیل نصف شده و خط سینه به دست مىآید (خط ب) و یک چهارم قد بالاتنه که در اینجا (شکل 101) با حرف (الف) مشخص شده خط کارور نامیده مى شود. خط (ج) خط کمر ا

آموزش دوخت لباس محلی بختیاری آموزش دوخت لباس محلی بختیاری

ایران مطلب : 5 الی 12 متر پارچه به عرض 90 الی 110 سانتی متر این دامن دارای یک درز دوخت می‌باشد که آن را دوخته و قسمت بالای آن را بصورت لیفه دوخته کش یابند ضخیم. 1- دامن بلند یا تنبون : 5 الی 12 متر پارچه به عرض 90 الی 110 سانتی متر این دامن دارای یک درز دوخت می‌باشد که آن را دوخته و قسمت بالای آن را بصورت لیفه دوخته کش یابند ضخیم رد کرده گره می‌زنیم که برای پارچه عرض 90پلیسه یا چین به عرض 20 سانتی متر پایین آن می‌دوزیم و روی قسمت بالای پلیسه یراقهای تزیینی کار می‌کنیم ولی برای پارچه‌های عرض 110 سانتی متر فقط لبه قسمت پایین دامن را 2 الی 3 ردیف

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه