تزیین خیار به شکل گل


 تزیین خیار به شکل گل

ابتدا خیار ها را بسیار نازک حلقه کنید و یکی از انها را مطابق شکل لوله کنید .

 تزیین خیار به شکل گل

سپس حلقه های بعدی را تا کرده به دور خیار لوله شده بپیچید.


 تزیین خیار به شکل گل - تصویر 3
 تزیین خیار به شکل گل

این کار را ادامه دهید تا گل بزرگ و چاق شود .

 تزیین خیار به شکل گل

اکنون به عنوان تزیینات غذا از ان استفاده کنید .

 تزیین خیار به شکل گل

 


 
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه