آموزش بافت شال گردن جیب دار ؛ ابتدا 25 دانه سر بیندازید و یکی زیر و یکی رو به بلندی که دوست دارید ببافید . سپس از جایی که دستتان به صورت ایستاد ه افتاد ه است اندازه زد

آموزش بافت شال گردن،آموزش بافت شال گردن جیب دار،شال گردن جیب دار

برای آموزش طرز بافت این شال گردن و لوازم مورد نیاز ادامه مطلب را ازدست ندهید

لوازم مورد نیاز


1. کاموا ی درشت بافت در دو رنگ

2. میل بافتنی متناسب با کاموا

3. قیچی و نخ و سوزن

4. یک تکه پارچه ی پشمی

طرز بافت


1. ابتدا 25 دانه سر بیندازید و یکی زیر و یکی رو به بلندی که دوست دارید ببافید . سپس از جایی که دستتان به صورت ایستاد ه افتاد ه است اندازه زد ه و شروع به بافت جیب کنید . اینکار را با یک رنگ دیگر به همان تعداد 25 دانه و همان طور یکی از زیر و یکی از رو انجام د هید...

2. سپس به اندازه ای که می خواهید دستتان در جیب آزاد باشد ببافید و کور کنید و لبه ی کور شد ه را به قسمت بالا و جایی که رنگ ها عوض شد ه آورد ه و روی هم بگذارید .

3. در مرحله ی بعد از بغل جیب شروع به دوخت کنید و دو طرف جیب را بدوزید .
4. در مرحله ی آخر جیب دوخته شد ه را پشت و رو کنید . این کار را برای طرف دیگر شال هم انجام د هید .

نکته


- به جای این جیب می توانید از یک تکه پارچه پشمی هم استفاد ه کنید و همانند عکس روی قسمت پایین شال بدوزید و پشت و رو کنید .

- اگر بخواهید شال را یک بار دور گرد نتان بچرخانید طول شال گرد ن را بیشتر کنید .
- در زیر جیب می توانید تکه هایی از کاموا را گره زد ه و به آن نما د هید و یا سنگ های تزیینی آویزان کنید

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه